Skip to main content

Stichting Broodnodig

Ideële stichting

De Stichting Broodnodig is een ideële stichting die zich ten doel stelt het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het aanbieden van “leren werken trajecten ”en het bieden van arbeidsmatige dagbesteding. Daarnaast biedt Stichting Broodnodig ambulante begeleiding en 24-uurs zorg in een @t Homehuis.
Voor de opleidingstrajecten werd in eerste instantie nauw samen gewerkt met lunchroom Broodje Apart. Dit betekent dat de opleidingen worden gegeven in de echte werkomgeving van een lunchroom. Dat deze manier van werken effectief is gebleken mag worden afgeleid uit het feit dat een grote groep deelnemers inmiddels een diploma heeft behaald.
Vanwege het succes van deze formule is het werkterrein van de Stichting uitgebreid. Er worden diensten verleend in de catering.

Meerjarenbeleidsplan

Stichting Broodnodig stelde een meerjarenbeleidsplan op met de naam “Iedereen werkt mee, iedereen leert mee”. Klik hier voor het volledige meerjarenbeleidsplan.

Missie en visie

Stichting Broodnodig is erop gericht praktijkopleidingen te verzorgen voor mensen met een beperking en die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn, worden specifieke methodieken ontwikkeld en worden opleidingen en werkervaringstrajecten geprofessionaliseerd.

Stichting Broodnodig biedt in samenwerking met het Elde College in Schijndel de mogelijkheid om een bijzonder scholingstraject te volgen dat resulteert in een regulier diploma horeca assistent MBO niveau 1 of diploma KAS en BAS. De opleidingen zijn voor de mensen om vanuit de basis door te stromen naar een hogere trede op de participatieladder; De hoogste trede op de participatieladder is een reguliere betaalde baan.

Met haar activiteiten levert de Stichting Broodnodig een grote bijdrage in het kader van S(ocial) R(eturn) O(n) I(nvestment). De kansen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt worden vergroot. Hoewel re-integratie niet tot de hoofddoelstellingen van de Stichting Broodnodig behoort worden mensen die de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten zo mogelijk geplaatst in dienstverbanden bij andere instellingen.

Bestuur

Initiatieven en samenwerkingen

Broodje Apart

Leerwerkbedrijf lunchroom Broodje Apart is een commercieel bedrijf. Broodje Apart biedt zowel arbeidsmatige dagbesteding als “leren werken trajecten”. Doel van de arbeidsmatige dagbesteding is het aanbieden van een prettige daginvulling gericht op werken in een lunchroom. De werkzaamheden zijn ontwikkelingsgericht maar niet productiegericht.

Doel van een “leren werken traject” is om na een zorgvuldig op maat gesneden leerperiode te integreren in een gesubsidieerde of reguliere arbeidsplaats in de horeca of een dienstverlenend bedrijf. Werkervaringsplaatsen zijn broodnodig om de jongeren een kans te geven vaardigheden te ontwikkelen.

Bij Broodje Apart zijn medewerkers gedetacheerd vanuit Stichting Broodnodig. De opleiding tot keuken-assistent (KAS) en bediening assistent (BAS) wordt in het leerwerkbedrijf Broodje Apart uitgevoerd. Dit gebeurt door een leermeester van Stichting Broodnodig en een vakleerkracht van het Elde college en wordt aangeboden aan een groep van 8 tot 15 leerlingen. Het examen wordt afgenomen door een examinator van de SVH (stichting vakopleiding horeca).

Winkel Broodje Apart

De winkel is een onderdeel van lunchroom Broodje Apart. Op praktisch wijze worden jongeren in het bedrijf begeleid in het uitvoeren van werkzaamheden in de winkel.

Novadic/Kentron

Stichting Broodnodig is een samenwerking aangegaan met Novadic/Kentron in Vught in 2015 en in Eindhoven in oktober 2017. Ook hier worden door Stichting Broodnodig mensen opgeleid met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat er opleidingen worden gegeven in een echte werkomgeving. Personeel en medewerkers van Stichting Broodnodig runnen bij Novadic/Kentron de gehele bedrijfskantine.

Residentie Huize Elisabethsdael

Sinds maandag 3 september 2018 exploiteert Stichting Broodnodig uit Schijndel het eetpunt in de ontmoetingsruimte van Elisabethsdael in Boxtel. Zorggroep Elde, woonstichting St. Joseph en gemeente Boxtel zijn blij met deze oplossing die werd aangedragen door Stichting Ouderen in Regie Boxtel. Alle partijen vinden het belangrijk dat, zeker waar veel ouderen wonen, een dergelijk eetpunt blijft bestaan. Net zoals ook de ontmoetingsruimte open blijft voor het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten.

Het eetpunt wordt vijf dagen per week door de stichting geëxploiteerd. In de middag wordt op locatie gekookt en kunnen mensen een warme maaltijd nuttigen, bestaande uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Stichting Broodnodig heeft een coördinator aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer van het eetpunt en zorgt voor de aansturing van de doelgroep, stagiaires en vrijwilligers. Deze professional is van 10.00 tot 16.30 uur aanwezig. Daardoor is het niet alleen mogelijk om een maaltijd te nuttigen, in de middag is er ook de mogelijkheid om onder het genot van een drankje gezellig samen te zijn en activiteiten te organiseren.

Stichting Broodnodig - Wijkhuis Simeonshof

Wijkrestaurant Simeonshof

Sinds 5 september 2022 heeft Stichting Broodnodig in samenwerking met Zorggroep Elde Maasduinen het wijkrestaurant in Boxtel overgenomen, hier worden warme maaltijden klaargemaakt en door gasten genuttigd. Er worden activiteiten ontplooit en bestaande activiteiten gehandhaafd. Daarnaast wordt hier arbeidsmatige dagbesteding aangeboden.

Symposium

Vanwege het tienjarig jubileum organiseerde Stichting Broodnodig in oktober 2014 een symposium voor relaties en medewerkers. Thema van dit symposium “Iedereen werkt mee”. Het thema van dit symposium duidde op het recht dat iedereen heeft om te werken maar ook op de grote veranderingen in de zorg.